Kontakt

Moravský spolek sportovních střelců – MSSS
Adresa: Bernartice nad Odrou 12, 741 01 Bernartice nad Odrou
IČO: 06967825

Předseda
Ing. Michaela Kunetková
tel : 606 420 100
email: info@msss.eu

Stanovy
Moravský spolek sportovních střelců je dobrovolnou nepolitickou organizací občanů‚ kteří se sdružili s cílem provozovat, podporovat‚ organizovat a řídit klubovou sportovní činnost, pořádat sportovní soutěže a rekreační střelbu z palných zbraní vzduchových‚ kulových a perkusních. Dále podporovat přípravu střelců pro výkon sportovní a rekreační střelby, propagovat střelecký sport a bezpečné zacházení se zbraněmi a střelivem.